0%
  • Alucobond kapija
  • Montaža Alucobond kapije
  • Alucobond kapija
  • Ograda-Gatarić international group doo
  • Ograda-Gatarić international group doo
  • Ograda-Gatarić international group doo
  • Ograda lučna Derventa
  • Ograda Gatarić
  • Ograda Gatarić

Aluminijumske ograde i kapije

Detaljne specifikacije profila koji se koriste pri izradi date su u poglavlju "Aluminijumska bravarija''. Ove ograde ne zahtjevaju bilo kakvo održavanje osim redovnog čišćenja. Proizvodimo krilne i klizne kapije od aluminijuma, čeličnih cijevi i alucobonda. Otvaranje kapija je moguće pomoću elektromotora sa daljinskim upravljanjem ili mehanički. U slučaju nestanka struje vrlo lako se prelazi na režim ručnog otvaranja. Ovdje su dati neki primjeri do sada urađenih ograda i kapija koje se kod nas proizvode prema narudžbi tako da je broj mogućih kombinacija koje stoje na raspolaganju neograničen.