0%
  • Alucobond kapija
  • Montaža Alucobond kapije
  • Alucobond kapija
  • Ograda-Gatarić international group doo
  • Ograda-Gatarić international group doo
  • Ograda-Gatarić international group doo
  • Ograda lučna Derventa
  • Ograda Gatarić
  • Ograda Gatarić

Aluminijske ograde i kapije

Detaljne specifikacije materijala koji se koristi pri izradi ograda date su u poglavlju "Aluminijska bravarija".Ove ograde ne zahtjevaju bilo kakavo održavanje osim redovitog čišćenja.Proizvodimo krilne i klizne kapije od aluminija,čeličnih cijevi i alukobonda.Otvaranje krila je moguće pomoću elektromotora sa daljinskim upravljanjem ili mehanički.U slučaju nestanka struje vrlo lako se prelazi na režim ručnog otvaranja.Ovdje su dati neki primjeri do sada urađenih ograda i kapija koje se kod nas proizvode prema narudžbi tako da je broj mogućih kombinacija koje stoje na raspolaganju neograničen.